KATARZYNA WILK
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
WPISANA NA LISTĘ TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
POD NUMEREM: TP/960/06
ORAZ NA LISTĘ HISZPAŃSKIEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH I WSPÓŁPRACY
POD NUMEREM: T-IJ 11232 

DANE DO KONTAKTU:
00-451 WARSZAWA, ul. ROZBRAT 8 m 3
tel:  +48 600 817 493
+48 698 885 309
e-mail: barna@poczta.onet.pl

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
Wykonuję tłumaczenia przysięgłe wszelkiego rodzaju dokumentów w kombinacji językowej hiszpański – polski / polski – hiszpański. Moje tłumaczenia nie wymagają dodatkowej legalizacji w Hiszpanii, ponieważ opatrzone są zarówno pieczęcią polską, jak i hiszpańską.
Tłumaczę między innymi: dokumenty samochodowe, akty notarialne (umowy, pełnomocnictwa), rożnego rodzaju certyfikaty, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy, dokumenty sądowe, akty urodzenia, wpisy do KRS i inne. Gwarantuję fachowość i dokładność w połączeniu z przystępną ceną.

TŁUMACZENIA ZWYCZAJNE
Chętnie podejmę się również tłumaczeń zwyczajnych (strony internetowe, korespondencja firmowa i prywatna itp.) – zapraszam do kontaktu.

TŁUMACZENIA USTNE
Towarzyszę Klientom przy dokonywaniu formalności w urzędach stanu cywilnego, urzędach skarbowych, urzędzie miasta, na policji, u lekarza, w sądach  – wszędzie tam, gdzie wymagana lub wskazana jest obecność tłumacza. Wykonuję także tłumaczenia na konferencjach i sympozjach.

W celu otrzymania wyceny tłumaczenia, proszę o wysłanie skanu dokumentu na mój adres mailowy lub zdjęcia na numer WhatsApp podany powyżej lub okazanie mi oryginalnego dokumentu w moim biurze  w Warszawie. Tłumaczenia wręczam osobiście lub wysyłam pocztą pod wskazany adres, zarówno w Polsce i w Hiszpanii, jak i w każdym innym kraju. Wystawiam rachunki bez VAT. Termin wykonania tłumaczenia ustalimy wspólnie, w zależności od życzenia Klienta i mojej dyspozycyjności.

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN TODO POLONIA Y ESPAÑA
KATARZYNA WILK
TRADUCTORA E INTéRPRETE JURADA DE POLACO
RESIDENTE EN VARSOVIA
ACREDITADA TANTO POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
(Número: T-IJ 11232)
COMO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA POLACO (Número: TP/960/06).

DATOS DE CONTACTO:
00-451 Warszawa, ul. Rozbrat 8 m 3
tel:  +48 600 817 493 (también WhatsApp)
+48 698 885 309 (también WhatsApp)
e-mail: barna@poczta.onet.pl

TRADUCCIONES JURADAS
Documentos oficiales, jurídicos, certificados académicos y escolares, partidas de nacimiento y de matrimonio, libros de familia, poderes notariales, estatutos sociales, contratos de compraventa, diplomas, inscripciones, contratos y muchos más. Son traducciones oficiales tanto en España como Polonia y no requieren legalizaciones.

TRADUCCIONES ORDINARIAS
Páginas web, correspondencia comercial y personal – entre otras.

INTERPRETACIÓN
Ofrezco servicio de interpretación simultánea en conferencias y eventos profesionales. También acompaño a Clientes en todo tipo de oficinas y registros – donde la presencia de una traductora sea necesaria o útil.

OFREZCO SERVICIOS RáPIDOS Y PROFESIONALES POR PRECIOS MUY RAZONABLES.
Pida su presupuesto y plazo de entrega enviando una foto / escán del documento para traducir a mi número de WhatsApp o a la dirección email.
Envío las traducciones a la dirección indicada en España, Polonia o cualquier otro país. Expido facturas.